Kontakty

HelpMusic je hudební magazín vycházející čtvrtletně jako speciál. Časopis vychází od roku 2011. Autorem projektu je Martina Jablanovská.

Vydává: Martina Jablanovská
Šéfredaktor: Martina Jablanovská
Zástupce šéfredaktora: Šárka Blahoňovská sarka.blahonovska@gmail.com
Inzerce: helpmusic@email.cz tel.: +420 773 022 238 
Korektura: Jana Beranová
Grafik: Kousek 
Tisk: Vltava-labe press MK ČR E 20701 ISSN 1805-434X

První číslo zdarma vyšlo v květnu 2011